ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการป่ารักน้ำแห่งแรก บ้านถ้ำติ้ว ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)
คำสำคัญ ป่ารักน้ำ;อ่างเก็บน้ำคำจวง
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ ทรงทราบว่าป่าไม้มากมายถูกทำลายโดยมนุษย์ ทรงห่วงใยในปัญหาดังกล่าว จึงมีพระราชดำริโครงการป่ารักน้ำขึ้น ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำคำจวง บ้านถ้ำติ้ว ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร จึงเป็นจุดเริ่มโครงการป่ารักน้ำแห่งแรกของประเทศไทย
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=A-7Lt6hLoyw
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


โครงการป่ารักน้ำแห่งแรก บ้านถ้ำติ้ว ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง