ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เครื่องวัดความเรียบผิว(Flatness Tester)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.จริยา บัวเจริญ
คำสำคัญ เครื่องวัดความเรียบผิว
หน่วยงาน สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ จ.ปทุมธานี
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย เครื่องวัดความเรียบผิว (Flatness tester) มีต้นทุนต่ำโดยมีค่าใช้จ่ายในการประดิษฐ์เครื่องต้นแบบประมาณ 200,000 บาท สามารถวัดความเรียบของชิ้นงานที่ทำจากวัสดุชนิดต่างๆ ซึ่งมีสมบัติการสะท้อนแสงแตกต่างกันได้ไม่ว่าจะเป็นแก้ว เซรามิค โลหะ และสามารถวัดชิ้นงานที่มีความเรียบตั้งแต่ 20 nm ถึง 2 m ที่ความถูกต้อง ±40 nm ใช้โปรแกรมในการวิเคราะห์ค่าความเรียบจึงใช้งานง่าย ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ หรือทักษะพิเศษ ดังนั้นผลการวัดจึงไม่มีความผิดพลาดจากผู้ใช้งาน ผิวเรียบอ้างอิงไม่เกิดความเสียหายเนื่องจากไม่จำเป็นต้องประกบชิ้นงานกับผิวเรียบอ้างอิง
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=J1OIiY2Uhw4
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง