ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โคนาติก
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง คมกริช บุญขจร
คำสำคัญ โคนาติก
หน่วยงาน อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย โคนาติก, ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติสำหรับโคนม ช่วยเพิ่มคุณภาพน้ำนม ลดจำนวนโซมาติกเซลล์ สามารถใช้ระหว่างส่งนมได้ ปลอดภัยไร้สารตกค้าง
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง