ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การวัดเปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งมันสำปะหลัง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นายทัศนัย สายแสงจันทร์
คำสำคัญ เชื้อแป้งมันสำปะหลัง;การวัดเปอร์เซ็นต์เชื้อแป้ง
หน่วยงาน สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-3 สกลนคร
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย เป็นการสาธิตการวัดเปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งมันสำปะหลัง โดยการนำมันสำปะหลังประมาณ 5 กิโลกรัมไปล้างน้ำเพื่อขจัดสิ่งเจือปนออกแล้วนำมาชั่ง จะเห็นว่าสิ่งเจือปนหายไปจะเหลือน้ำหนักประมาณ 4 กิโลกรัมในคานจะบอกเลยว่าเชื้อแป้งจะอยู่ที่ 20 เปอร์เซ็นต์
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=dTqbfhPQFf4
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การวัดเปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งมันสำปะหลัง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง