ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง บี สตาร์ทเตอร์ พลัส
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วินัย คุณพรม
คำสำคัญ บี สตาร์ทเตอร์ พลัส
หน่วยงาน อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย บี สตาร์ทเตอร์ พลัส, ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดปัญหาชะงักการเจริญเติบโตในสุกรหลังหย่านม ทำให้เพิ่มอัตราการเจริญเติบโตและลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ โดยมีคุณสมบัติเข้าไปช่วย 1. กระตุ้นการกินได้ 2. เพิ่มการนําพลังงานจากอาหารไปใช้ได้ 3. ลดความเครียด ทำให้อัตราการเจริญเติบโตมีประสิทธิภาพสูงสุด
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


บี สตาร์ทเตอร์ พลัส is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง