ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การทดลองผลิตและประยุกต์ใช้ถ้วยไอศครีมจากพลาสติกชีวภาพ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร. รัตนวรรณ มกรพันธุ์
เจ้าของผลงานร่วม -
คำสำคัญ พลาสติกชีวภาพ (Bioplastics);พอลิแลกไทด์ (Polylactide)
หน่วยงาน วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย ภาชนะบรรจุอาหารที่ทำจากพลาสติกชีวภาพและเยื่อธรรมชาติ มีความคงทนต่อความเย็นจัดได้เป็นเวลานาน (-35 C 14 วัน) ออกแบบขึ้นรูปได้โดยกระบวนการอัดฉีดเช่นเดียวกับพลาสติกสังเคราะห์ ผ่านการทดสอบการบรรจุอาหารประเภทน้ำมันและแอลกอออล์ แต่ไม่เหมาะการบรรจุอาหารที่มีกรดแอซิติก 3%w/v ทดสอบการตลาดเบื้องต้นพบว่าผู้บริโภคมีความพึงพอใจในตัววัสดุนี้
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง