ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง หญ้าหวาน หญ้าโปรตีนสูง เลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง การต์รวี บัวบุญ
คำสำคัญ หญ้าหวาน;พืชอาหารสัตว์;หญ้าโปรตีน
หน่วยงาน สวนบ้านภูระวี หมู่ที่ 7 ต.หนองทุ่ม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย หญ้าหวาน เมื่อสัตว์กินแล้วจะติดใจ จึงเป็นเหมือนของหวานของสัตว์ เช่น วัว ควาย นำมาเป็นอาหารสัตว์เพื่อลดต้นทุน ซึ่งหญ้าเนเปียร์ต้องใช้เครื่องสับจึงเพิ่มต้นทุน ส่วนหญ้าหวานไม่ต้องสับหากนำมาเลี้ยงวัว ควาย หญ้าหวานมีใบมากจึงเป็นพืชโปรตีนสูงเพราะพืชประเภทหญ้าโปรตีนจะอยู่ที่ใบ การปลูก จะใช้น้ำเพื่อให้รากงอกเท่านั้นหลังจากนั้นจะตั้งตัวได้ ให้น้ำเดือนละครั้ง หญ้าจะเริ่มงอกหลังจากปลูก 1 สัปดาห์ ปลูก 1 หลุมจะได้หญ้าหวาน 20 ลำต้นขึ้นไป ผลผลิต 3.5-4 ตันต่อไร่ การปลูกไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมี การตัดลำต้นควรตัดให้ชิดติดดินเพื่อป้องกันรากงอก หากรากงอกจะไม่สามารถหาอาหารเองได้ การผสมในอาหารสัตว์ปีกจะนำหญ้าหวานไปสับ แล้วผสมกับอาหารสัตว์ปีกอื่นๆ ลดต้นทุนได้พอสมควร การใช้เป็นอาหารโค กระบือ หญ้าหวานไม่ต้องสับ ให้ได้ทั้งลำต้นเป็นการลดต้นทุน การปลูกหญ้าหวานไว้ให้สัตว์กินเองจะสะดวกแก่เกษตรกรผู้เลี้ยง เช่น ปลูกหญ้าหวาน 1 ไร่จะเลี้ยงโคได้ 3 ตัว ด้านการจำหน่าย ขายได้ทั้งใบและท่อนพันธุ์
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=Hla4JFxj2D8
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


หญ้าหวาน หญ้าโปรตีนสูง เลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง