ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นางสาวเกษรา เดชกล้า
คำสำคัญ แหล่งท่องเที่ยว;จังหวัดสุโขทัย
หน่วยงาน คณะคหกรรมศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย จังหวัดสุโขทัย เป็นจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยตั้งอยู่บริเว­ณภาคเหนือตอนล่าง มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดแพร่ อุตรดิตถ์ พิษณุโลกำแพงเพชร ตาก และลำปาง (เรียงตามเข็มนาฬิกาจากด้านเหนือ) มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เช่น พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพ่อขุนรามคำแหงมหาราช พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสวรรควรนายก วัดพระพายหลวง วัดศรีชุม อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย เป็นต้น
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=m9QCAL8iMTY
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง