ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เกษตรอินทรีย์ตามศาสตร์พระราชา
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.ฌอง ฟิลิป บาบู
คำสำคัญ ศาสตร์พระราชา;เกษตรอินทรีย์
หน่วยงาน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย ดร.ฌอง ฟิลิป บาบู อดีตอาจารย์สอนภาษาฝรั่งเศส ลาออกมาเป็นเกษตรกร ทำเกษตรอินทรีย์ตามศาสตร์พระราชา ก่อนจะลาออกจากเป็นอาจารย์ ดร.ฟิลิป กับภรรยา เริ่มไปศึกษาดูงานและไปอบรมเกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์กับโครงการคนกล้าคืนถิ่น และไปอบรมการทำบ้านดินกับคุณโจน จันได ที่จ.เชียงใหม่ แล้วนำมาปรับใช้กับพื้นที่ของตนเอง ดร.ฟิลิปตั้งใจทำฟาร์มอินทรีย์ ยังได้ทดลองการทำเกษตรอินทรีย์ใหม่ ๆ อยู่เสมอ ดร.ฟิลิปเชื่อว่าสิ่งที่ทำให้เขามีความสุข ไม่ใช่ชื่อเสียงเงินทอง เน้นการมีสุขภาพที่ดี และทำให้ทุกคนมีความสุข
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=ozhbEm1v0I8
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


เกษตรอินทรีย์ตามศาสตร์พระราชา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง