ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การใช้ประโยชน์จากพืชอาหารสัตว์ในการผลิตน้ำนมในโคนมอินทรีย์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นางสาวรัชนี บัวระภา
เจ้าของผลงานร่วม -
คำสำคัญ หญ้ากินนี, กระถิน, ซีแอลเอ (Conjugated Linoleic Acid), การเลี้ยงปล่อยแทะเล็ม, การเลี้ยงในคอกปล่อยอิสระ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย งานวิจัย (ทุนบัณฑิตศึกษา) ประจำปี 2554 เป็นการศึกษาการใช้พืชอาหารสัตว์ โดยเฉพาะหญ้ากินนีสีม่วง ข้าวโพดหมักสด และอาหารข้น ที่ปลูกด้วยระบบอินทรีย์ โดยไม่มีการใช้ปุ๋ยเคมี เจริญเติบโตตามธรรมชาติ นำมาเลี้ยงโคนมอินทรีย์ขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อสค.) โดยศึกษา อัตราการเจริญเติบโต คุณภาพ และปริมาณน้ำนมของโคนมอินทรีย์ ที่ผู้บริโภคปลอดภัย และอุดมไปด้วยกรดไขมันที่มีประโยชน์ อาทิเช่น กรดไขมัน ซีแอลเอ (CLA) ที่มีคุณสมบัติในด้านการพัฒนาสมองของเด็ก เป็นต้น
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=xEe4HrYlnl0&feature=youtu.be
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การใช้ประโยชน์จากพืชอาหารสัตว์ในการผลิตน้ำนมในโคนมอินทรีย์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง