ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง พลาสติกชีวภาพสำหรับป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียในเครื่องมือแพทย์กลุ่ม ออร์โธปีดิคส์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รศ.ดร.นรเศรษฐ์ ณ สงขลา
เจ้าของผลงานร่วม รศ.ดร.คัมภีร์ พรหมพราย , รศ.นพ. ก้องเขต เหรียญสุวรรณ , ศ.ดร.นพ.ภัทรชัย กีรติสิน
คำสำคัญ พลาสติกชีวภาพ (Bioplastic);ยาปฏิชีวนะ (Antibiotic);เทคนิคการเคลือบพื้นผิว (Coating);การเคลือบแบบจุ่ม (Dip coating);การพ่นเคลือบ (Spray coating);ออร์โธปีดิคส์ (Orthopedic)
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย พลาสติกชีวภาพเป็นพอลิเมอร์ที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ เช่น เช่น ข้าวโพด มันสำปะหลัง เหลือทิ้งทางการเกษตร และผลิตได้จากระบวนการทางธรรมชาติโดยการหมักด้วยจุลินทรีย์ ได้แก่ Poly(lactic acid) (PLA) Polyhydroxybutyrate (PHB) Polyhydroxyvalerate (PHV) เป็นต้น พลาสติกชีวภาพทั้งสองชนิดเป็นพอลิเมอร์ประเภทพอลิเอสเทอร์ที่ถูกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ซึ่งสมบัตินี้เหมาะสมอย่างยิ่ง ที่จะมาประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ เนื่องจากการถูกย่อยสลายได้ทางชีวภาพทำให้เหมาะกับการนำมาใช้ในการควบคุมการปล่อยยา
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง