ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากพลาสติกชีวภาพสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่เยือกแข็ง-แช่เย็น
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.ดร.อำพร เสน่ห์ , รศ.ดร.รังรอง ยกส้าน
คำสำคัญ Bioplastic packaging;Poly(lactic acid);Thermoplastic starch;Poly(butylene adipate-co-terephthalate);Blend;Extrusion;Thermoforming;Blown film extrusion;Moisture sorption pad/moisture absorber;Seafood;Freezing;Freeze-Chilling;Frozen seafood;Chilled seafood
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย โครงการวิจัยนี้ประกอบด้วยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารจากพลาสติกชีวภาพ ได้แก่ ถาด ฟิล์มสำหรับปิดผนึกถาด และแผ่นดูดซับของเหลว โดยใช้วัตถุดิบจากมันสำปะหลังและวัสดุชีวภาพอื่นๆ นำไปบรรจุอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง-แช่เย็น ได้แก่ กุ้งขาวและปลากะพงขาว เปรียบเทียบกับบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้กันทั่วไปซึ่งพบว่าบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพที่พัฒนาขึ้น มีความแข็งแรงทนทานต่อสภาวะการแช่เยือกแข็งและแช่เย็น มีศักยภาพสำหรับใช้บรรจุอาหารทะเลสด โดยไม่ส่งผลเสียต่อคุณภาพรวมถึงอายุการเก็บรักษาของอาหาร
สาขาการวิจัย -

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง