ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง มุ้งนาโน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
คำสำคัญ มุ้ง;นาโนเทคโนโลยี
หน่วยงาน ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย ความสามารถเปลี่ยนมุ้งธรรมดาเป็นมุ้งนาโนเทคโนโลยีเป็นการนำเอาสารสังเคราะห์ที่มีคุณสมบัติต่างๆมารวมกันซึ่งทำให้มุ้งมีคุณสมบัติหลายหลายเช่นกันนำ มีกลิ่นหอมและมุ้งฆ่ายุงได้ตามความต้องการ
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง