ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหวด จังหวัดสกลนคร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กรมชลประทาน
คำสำคัญ การบริหารจัดการน้ำ;อ่างเก็บน้ำห้วยหวด จังหวัดสกลนคร
หน่วยงาน กรมชลประทาน
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตร บริเวณลุ่มน้ำห้วยหวดและได้พระราชทานพระราชดำริ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2524 ให้กรมชลประทานพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยหวด โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหวด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่บ้านจันทร์เพ็ญ และห้วยหวด หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 4 ตำบลจันทร์เพ็ญ บ้านโคกงอย หมู่ที่ 3 ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ได้เริ่มสำรวจและออกแบบใน พ.ศ.2526 เสร็จสมบูรณ์ พ.ศ.2529
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=TaHsLDRvOVA
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหวด จังหวัดสกลนคร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง