ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้ว จังหวัดตรัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กรมชลประทาน
เจ้าของผลงานร่วม นายภัคธร เซ่งง่าย
คำสำคัญ การบริหารจัดการน้ำ;อ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้ว จังหวัดตรัง
หน่วยงาน กรมชลประทาน
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย โครงการชลประทานตรัง ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้ว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ลักษณะโครงการ โครงการชลประทานขนาดกลาง(พระราชดำริ) ประเภทอ่างเก็บน้ำ ลักษณะเป็นเขื่อนดินชนิด Zone Type Dam ความยาวประมาณ 13.10 กิโลเมตร สันเขื่อนกว้าง 8 เมตร ยาว 330 เมตร สูง 40 เมตร สามารถเก็บกักน้ำได้ 18.50 ล้านลูกบาศก์เมตร
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=du4hCL3DThA
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


โครงการอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้ว จังหวัดตรัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง