ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองโรง 2 ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)
เจ้าของผลงานร่วม กรมชลประทาน
คำสำคัญ การบริหารจัดการน้ำ;อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร สื่ออาสา...สืบสานพระราชดำริ เยี่ยมชมความสำเร็จ ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองโรง 2 ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=DLtsOnNZ2gU
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองโรง 2 ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง