ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำก้อ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)
เจ้าของผลงานร่วม กรมชลประทาน
คำสำคัญ การบริหารจัดการน้ำ;อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำก้อ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย อุทกภัยใหญ่ที่เกิดขึ้นที่อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2544 ที่ผ่านมาทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยการพัฒนาแหล่งน้ำเหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ได้พระราชทานแนวพระราชดำริ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2547 และวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2548 สรุปว่า “เห็นควรพิจารณาวางโครงการเก็บกักน้ำตอนบนของลำน้ำสาขาแม่น้ำป่าสักไว้ให้มาก เพื่อใช้ด้านการเกษตรและป้องกันอุทกภัย เนื่องจากน้ำเหนือเขื่อนป่าสักมีมาก ให้พิจารณาจัดเก็บกักให้เหมาะสม” และทรงพระราชดำริให้กรมชลประทานสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำก้อขึ้น
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=uWaf_ldtXIY
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำก้อ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง