ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ยอนตอนบน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)
เจ้าของผลงานร่วม กรมชลประทาน
คำสำคัญ การบริหารจัดการน้ำ;อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ยอนตอนบน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 นายจำนงค์ บุญศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (สาขาลำปาง) ผู้อำนวยการส่วนฯ หัวหน้าหน่วย ร่วมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กปร. (อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ยอนตอนบน) โดยมีนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานเปิดงาน ณ หมู่ที่ 1 บ้านสันดอนแก้ว ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เพื่อใช้และบำรุงรักษาร่วมกัน
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=yZ_J4t5lMds
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ยอนตอนบน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง