ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร จังหวัดชลบุรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)
เจ้าของผลงานร่วม กรมชลประทาน
คำสำคัญ การบริหารจัดการน้ำ;อ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร จังหวัดชลบุรี
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย จากความทุกข์ยากของราษฎรในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง ความแห้งแล้งเนื่องจากไม่มีแหล่งน้ำเพื่อทำการเกษตร และอุทกภัยในช่วงฤดูฝนเป็นประจำทุกปี ด้วยพระมหากรุณาธิคุณและสายพระเนตรที่ยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและใกล้เคียง ทรงมีพระราชดำริให้กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2525 รัช หมายถึง กษัตริย์ ชโลทร หมายถึง ท้องน้ำ รัชชโลทร จึงมีความหมายว่า ท้องน้ำขององค์พระมหากษัตริย์ที่ชื่อ คลองหลวง
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=jxN_INydayw
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร จังหวัดชลบุรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง