ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง วัสดุนำส่งยาปฏิชีวนะสำหรับการรักษาการอักเสบติดเชื้อของกระดูก
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รศ.นพ. บัญชา ชื่นชูจิตต์
คำสำคัญ ยาปฏิชีวนะ;การอักเสบติดเชื้อ;กระดูก
หน่วยงาน ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย การพัฒนาวัสดุนำส่งยาปฏิชีวนะชนิดไฮดรอกซีแอปาไทต์สำหรับการรักษาการติดเชื้อของกระดูก โดยสังเคราะห์ไฮดรอกซีแอปาไทต์พรุนขึ้นมาควบรวมกับกับยาปฏิชีวนะเข้มข้นเพื่อใช้ในการรักษาการติดเชื้อของกระดูกด้วยเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์สามมิติจากวัตถุดิบในประเทศ โดยมีลักษณะเป็นเม็ดกลมเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 7 มม. ซึ่งมีปริมาณของยาปฏิชีวนะประเภท Gentamicin หรือ Vancomycin หรือ Fosfomycin ปริมาณ 10 มิลลิกรัมต่อหนึ่งเม็ดโดยประมาณ และทำการบรรจุในบรรจุภัณฑ์จำนวน 10 เม็ดต่อหนึ่งชุดและทำการฆ่าเชื้อด้วยวิธีอบแก๊สเอทิลีนออกไซด์ ข้อดีที่เหนือกว่าของวัสดุนำส่งยาปฏิชีวนะประเภทไฮดรอกซีแอปาไทต์คือ สามารถนำไปวางในตำแหน่งของการรักษาการติดเชื้อของกระดูก เพื่อการส่งยาปฏิชีวนะความเข้มข้นสูงในบริเวณกระดูกติดเชื้อโดยตรงเพื่อการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย โดยไม่ส่งผลต่อความเป็นพิษหรือผลข้างเคียงต่ออวัยวะอื่นในร่างกาย
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


วัสดุนำส่งยาปฏิชีวนะสำหรับการรักษาการอักเสบติดเชื้อของกระดูก is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง