ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ฟิล์มผสมเนื้อพรุนจากแป้งข้าวเจ้าสำหรับห้ามเลือดที่อวัยวะอ่อนนุ่ม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สิทธิพร บุณยนิตย์
คำสำคัญ ฟิล์มผสมเนื้อพรุนจากแป้งข้าวเจ้า;แป้งข้าวเจ้าสำหรับห้ามเลือด
หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย ฟิล์มผสมเนื้อพรุนที่มีแป้งข้าวเจ้าเป็นส่วนประกอบหลักถูกเตรียมด้วยการผสมแป้งข้าวเจ้าและสารเติมแต่งได้แก่ พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส และกลีเซอรอล ฟิล์มผสมที่มีรูพรุนตลอดโครงสร้างและพองตัวอย่างรวดเร็วถูกทำให้แห้งและฆ่าเชื้อด้วยการทำแห้งแบบเยือกแข็งและรังสีแกมมาตามลำดับ การทดสอบความสามารถความเข้ากันได้แสดงให้เห็นว่าฟิล์มผสมเนื้อพรุนนี้ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพภายหลังการติดตามอย่างน้อย 6 เดือน ในสัตว์ทดลองและอาสาสมัครมนุษย์
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


ฟิล์มผสมเนื้อพรุนจากแป้งข้าวเจ้าสำหรับห้ามเลือดที่อวัยวะอ่อนนุ่ม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง