ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เสื้อสำหรับการตรวจภาพรังสีเต้านม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นางสาวณัฐกานต์ ธรรมวงษ์
คำสำคัญ เสื้อ;การตรวจภาพรังสีเต้านม
หน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย การตรวจภาพเต้านมด้วยรังสี มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาโรคมะเร็งเต้านมหรือเนื้องอกในระยะเริ่มแรก โดยให้ผู้ป่วยถอดเสื้อผ้าที่ใส่มาโรงพยาบาลออกทั้งหมดแล้วเปลี่ยนใส่เสื้อผ้าของโรงพยาบาล  เมื่อถึงเวลาตรวจ เจ้าหน้าที่จะเรียกเข้าไปในห้องพร้อมให้ถอดเสื้อออกทั้งหมดทำให้ร่างกายส่วนบนเปลือยทั้งหมด ซึ่งผู้ป่วยจะค่อนข้างอายและ รู้สึกไม่มั่นใจ ฉะนั้นหากมีเครื่องมือที่ช่วยปกปิดร่างกายและเปิดเผยเฉพาะส่วนที่ต้องการตรวจได้ จะถือเป็นการช่วยพิทักษ์สิทธิส่วนบุคคลของผู้ป่วยสตรีได้ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากในสังคมไทย
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


เสื้อสำหรับการตรวจภาพรังสีเต้านม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.