ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เครื่องกวักเส้นไหมและเส้นฝ้ายมีระบบปั่นหลอดด้ายในตัว
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นายวุฒิไกร ขยันการ
เจ้าของผลงานร่วม นายจีราวุธ กุลทะโสม
คำสำคัญ เครื่องกวักเส้นไหมและเส้นฝ้าย;ระบบปั่นหลอดด้าย
หน่วยงาน วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย เครื่องกวักเส้นไหมและเส้นฝ้ายมีระบบปั่นหลอดด้ายในตัวที่ประดิษฐ์ขึ้น เป็นเครื่องมือเพื่อการประกอบอาชีพในการทำผ้าไหมและผ้าฝ้ายของประเทศไทย ซึ่งในสมัยก่อนและในปัจจุบันนี้ชาวบ้านยังคงใช้แรงงานจากการหมุนด้วยมือแบบเดิม ทำให้ได้ปริมาณที่น้อยและใช้เวลานาน เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องฯที่ประดิษฐ์ขึ้นในอัตรา 1:4 โดยใช้เวลาในการทำงานเท่ากัน อีกทั้งสามารถกวักเส้นไหมและปั่นหลอดด้ายในกระบวนการเดียวกันได้ โดยเป็นแนวทางในการพัฒนาเครื่องมือในท้องถิ่นของชุมชนในประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพในการทำงานที่สูงขึ้น
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


เครื่องกวักเส้นไหมและเส้นฝ้ายมีระบบปั่นหลอดด้ายในตัว is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง