การเลี้ยงหมูหลุม

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  การเลี้ยงหมูหลุม
เจ้าของผลงาน :  คำไสย จันสี
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   การเลี้ยงหมูหลุม
หน่วยงาน :  เกษตรกรผู้เลี้ยงหมูหลุม บ้านหนองอ้อน้อย หมู่ 7 ต.กุดน้ำใส อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
คำอธิบาย :  เกษตรกรได้รับความรู้จากฝึกอบรมของอบต.เกษตรน้ำใส การเลี้ยงหมูหลุมทำความสะอาดคอกง่าย ไม่มีกลิ่นเหม็น ได้ปุ๋ยนำไปใช้ได้ ขุดหลุม 1 ตัวใช้พื้นที่เลี้ยง 1.5 ตารางเมตร หากเลี้ยงไม่เกิน 12 ตัวจะใช้พื้นที่ 3*4 เมตร ลึก 9 เมตร ใส่เชื้อจุลินทรีย์ แกลบดิบ มูลสัตว์แห้ง รำ รดด้วยจุลินทรีย์ อีเอ็ม+กากน้ำตาลให้เปียก ราดชั้นละ 13 แกลลอน ผสมกันรองพื้นหลุม เดิมเกษตรกรเลี้ยงแบบคอกคอนกรีต เมื่อมาเลี้ยงหมูหลุมสะดวกสบายมากกว่าการเลี้ยงแบบเดิม คุณภาพเนื้อหมูทราบจากพ่อค้าว่า เนื้อหมูมีคุณภาพดี ไขมันน้อยกว่า เนื้อแดงคล้ายกับเนื้อวัว
ข้อมูลเพิ่มเติม :  https://www.youtube.com/watch?v=RWwF39Th1Q0
เอกสารเพิ่มเติม :  
สาขาการวิจัย :   เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
 
Creative Commons License
การเลี้ยงหมูหลุม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710