ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์เคลือบด้วยนวัตกรรม “เทคโนโลยีเจิร์มการ์ด” พลังจากเปลือกมังคุด
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นายพงศ์พล เอกบุต
คำสำคัญ เทคโนโลยีเจิร์มการ์ด;เปลือกมังคุด
หน่วยงาน วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย นวัตกรรมเจิร์มการ์ด” เป็นเทคโนโลยีการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เชื้อราและไวรัส ที่พัฒนาจากสารสกัดจากเปลือกมังคุด ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวได้ถูกนาไปเคลือบลงบนวัสดุทางการแพทย์หลากหลายชนิด เช่น แผ่นกรองอากาศฆ่าเชื้อโรค หน้ากากอนามัย แผ่นปิดสิว แผ่นปิดแผลแบบต่างๆ เป็นต้น
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์เคลือบด้วยนวัตกรรม “เทคโนโลยีเจิร์มการ์ด” พลังจากเปลือกมังคุด is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง