ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การโคลนยีนและการวิเคราะห์ลำดับเบสในข้าวสีและข้าวขาว
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นางสาวรอยพิมพ์ สุขเกษม
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.ดร. ช่อทิพา สกูลสิงหาโรจน์
คำสำคัญ การโคลนยีน, การวิเคราะห์ลำดับเบส, ข้าวสี, ข้าวขาว
หน่วยงาน สาขาวิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย การโคลนยีนและการวิเคราะห์ลำดับเบสในข้าวสีและข้าวขาว เพื่อแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของลำดับเบสในข้าวสีและข้าวขาว โดยปัจจัยดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางพันธุกรรมของพืช นอกจากนี้การศึกษาดังกล่าวยังสามารถนำข้อมูลของลำดับเบสที่ได้มาพัฒนาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโดยใช้เป็นยีนเครื่องหมายเพื่อคัดเลือกข้าวได้อีกด้วย
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=pT5peetcKJk
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การโคลนยีนและการวิเคราะห์ลำดับเบสในข้าวสีและข้าวขาว is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง