ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัด ในเขตทศบาลเมืองพะเยา
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นางสาวปิยะพร ชายน้อยย
คำสำคัญ เเนวทางการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว;ความคิดเห็นของคนในชุมชน;ความต้องการของนักท่องเที่ยว
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย จังหวัดพะเยาจึงถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่เก่าแก่มาตั้งแต่สมัยอาณาจักรล้านนา เป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ในทรัพยากรการท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติหรือโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมทางศาสนาหรือวัด ที่มีเอกลักษณ์ความเก่าแก่ทางด้านสถาปัตยกรรม รวมถึงสิ่งก่อสร้างต่างๆที่มีมาอย่างช้านานจังหวัดพะเยามีหลักฐานศิลาจารึกที่มีการเขียนเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ไว้อย่างยาวนาน
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัด ในเขตทศบาลเมืองพะเยา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง