ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ระบบออนไลน์ไมโครชาแนล สำหรับเพิ่มความเข้มข้นในการวิเคราะห์สารฆ่าแมลง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา และคณะ
คำสำคัญ ไมโครชาแนล;สารฆ่าแมลง;ระบบออนไลน์
หน่วยงาน สถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย ระบบออนไลน์ไมโครชาแนลสำหรับเพิ่มความเข้มข้นในการวิเคราะห์สารฆ่าแมลง เป็นการศึกษาและพัฒนาระบบการเตรียมตัวอย่างแบบออนไลน์ไมโครชาแนล ซึ่งระบบดังกล่าวช่วยลดปัญหาการสูญหายของสารที่ทำการวิเคราะห์ระหว่างขั้นตอนการเตรียมตัวอย่าง เนื่องจากสามารถเตรียมตัวอย่างและวิเคราะห์ได้ในขั้นตอนเดียว จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสกัดและความน่าเชื่อถือในผลวิเคราะห์ อีกทั้งยังช่วยลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์ จึงมีประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทย
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=Qd7lwWIp-Ko
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


ระบบออนไลน์ไมโครชาแนล สำหรับเพิ่มความเข้มข้นในการวิเคราะห์สารฆ่าแมลง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง