ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ระบบตรวจวัดการปนเปื้อนและวิธีการตรวจจับการรั่วของน้ำ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นพพร ลีปรีชานนท์
คำสำคัญ วิธีการตรวจจับการรั่วของน้ำ;การปนเปื้อน
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย เป็นการพัฒนาระบบตรวจวัดคุณภาพของน้ำ โดยการตรวจจับการปนเปื้อน และตรวจจับการรั่วไหลของน้ำ สามารถประยุกต์ใช้สำหรับบ้านพักอาศัย และโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องมีการตรวจสอบการปนเปื้อนและการรั่วไหลของน้ำ
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


ระบบตรวจวัดการปนเปื้อนและวิธีการตรวจจับการรั่วของน้ำ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง