ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ไลฟ์แพ็ค
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กนกกาญจน์ นันตา
คำสำคัญ ไลฟ์แพ็ค
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย ไลฟ์แพ็ค, ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่ช่วยลดความเสียหายจากปัญหาท้องเสียที่มีสาเหตุจากทั้งเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัสในลูกสุกร ลดการใช้ยาปฏิชีวนะในสัตว์ ช่วยฟื้นฟูเซลล์ลำไส้ เพิ่มความยาววิลไลและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของลูกสุกรหย่านม โดยเข้าไปช่วย 1. ต่อต้านเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัส 2. ลดปฏิกิริยาการอักเสบ 3. ต่อต้านสารอนุมูลอิสระ 4. บำรุงและฟื้นฟูเซลล์ลำไส้ และ 5. ปรับสมดุลของสารอิเล็กโตรไลท์ในร่างกาย
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ