ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง วนวัฒนวิธีที่เหมาะสมสำหรับการจัดการและการฟื้นฟูป่าในพื้นที่สูง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วาทินี สวนผกา
เจ้าของผลงานร่วม วีระเกษตร สวนผกา , ขจร สุริยะ
คำสำคัญ วนวัฒนวิธี;การฟื้นฟูป่า;พื้นที่สูง
หน่วยงาน ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย การศึกษาระดับความหนักเบาของการตัดขยายระยะ 3 ระดับ คือ การไม่ตัดขยายระยะ การตัดขยายระยะร้อยละ 20 และ 40 ของพื้นที่หน้าตัดรวมของต้นไม้ พบว่า การตัดขยายระยะต้นไม้ออกประมาณร้อยละ 20 เป็นวนวัฒนวิธีที่เหมาะสมสำหรับการตัดไม้เพื่อนำมาใช้ประโยชน์และช่วยส่งเสริมไม้ที่เหลืออยู่ในมีการเติบโตต่อไปบนพื้นที่สูง โดยควรเลือกตัดต้นไม้ที่มีหลายนางหรือหลายลำต้น ต้นไม้ที่มีลักษณะคดงอ และต้นไม้ที่ยืนต้นตายหรือมีสุขภาพที่ไม่ดีออก และเลือกตัดต้นไม้ให้กระจายทั่วทั้งพื้นที่
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


วนวัฒนวิธีที่เหมาะสมสำหรับการจัดการและการฟื้นฟูป่าในพื้นที่สูง is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 3.0 Thailand License.