ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาแบบวัดความฉลาดทางสุขภาพสำหรับนักเรียนประถมศึกษา
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง จีรนันท์ แก้วมา
คำสำคัญ HEALTH LITERACY/HEALTH/TEST
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย การวิจัยเพื่อพัฒนาแบบวัดความฉลาดทางสุขภาพสำหรับนักเรียนประถมศึกษา โดยทำการสังเคราะห์องค์ประกอบความฉลาดทางสุขภาพ ดำเนินการสร้างแบบวัดและตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด ตลอดจนการนำแบบวัดไปใช้เพื่อสร้างเกณฑ์ปกติของแบบวัดความฉลาดทางสุขภาพสำหรับนักเรียนประถมศึกษา ชั้นปีที่ 4-6
ข้อมูลเพิ่มเติม http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/52128
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การพัฒนาแบบวัดความฉลาดทางสุขภาพสำหรับนักเรียนประถมศึกษา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง