ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ทางเลือกในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเพื่อยกระดับคุณภาพแรงงานไทย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นายภูวเรศ อับดุลสตา
คำสำคัญ อาชีวศึกษา ทวิภาคี คุณภาพแรงงานไทย
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีไทยยังไม่เป็นไปตามหลักคิดและแนวปฏิบัติ ครูมีภาระงานมาก ไม่มีมาตรการกระตุ้นความร่วมมือจากสถานประกอบการ และการแนะแนวการศึกษายังไร้ทิศทาง ขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เยอรมนี อังกฤษ สวีเดน เดนมาร์ค สวิสเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ ออสเตรีย ออสเตรเลียและเกาหลีใต้ใช้กฎหมายเพื่อขับเคลื่อนการอาชีวศึกษาให้บบรรลุผลสำเร็จ ประเทศไทยจึงควรใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อผลักดันกลไกลการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามหลักคิดและแนวปฏิบัติที่ดี โดยพัฒนาการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ จัดให้มีกรรมการตรวจสอบทวิภาคี ส่งเสริม ทวิภาคีจากความต้องการของสถานประกอบการ และทวิภาคีสำหรับผู้ที่ทำงานในสถานประกอบการ
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


ทางเลือกในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเพื่อยกระดับคุณภาพแรงงานไทย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง