ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง E-Expert Application : โปรแกรมการสร้าง e-book บนอุปกรณ์มือถือ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.เศรษฐชัย ชัยสนิท
คำสำคัญ E-Expert;Application;e-book;อุปกรณ์มือถือ
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย สิ่งประดิษฐ์นี้เป็นการพัฒนาโปรแกรมการสร้าง e-book สำหรับนำไปแสดงบนอุปกรณ์ประเภท โมบายต่างๆ โดยผู้ใช้สามารถใช้งานได้ง่ายแม้ไม่มีความรู้ด้าน IT ทั้งยังสามารถใส่ลูกเล่นต่างๆ ได้ เช่น การสร้างชั้นหนังสือ การ Bookmark การค้นหา การใส่รูปและลิงค์ ทำให้ผู้ใช้สะดวกในการใช้งานและสามารถเผยแพร่ผลงานของตนเองได้สะดวกรวดเร็วและเหมาะกับการเรียนรู้ยุคปัจจุบัน
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=v73DY5vRRqw
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


E-Expert Application : โปรแกรมการสร้าง e-book บนอุปกรณ์มือถือ มหาวิทยาลัยศรีปทุม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง