ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง แอปพลิเคชันคำนวณการให้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
คำสำคัญ แอปพลิเคชันคำนวณการให้ปุ๋ย;ค่าวิเคราะห์ดิน
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดเป็นผลงานวิจัยที่ใช้งานได้ง่ายปัจจุบันยังสะดวก เพราะใช้งานผ่านสมาร์ทโฟนหรือแทปเลตได้ด้วย นักวิจัยสวทช.ได้นำเทคโนยีปุ๋ยสั่งตัดซึ่งเป็นผลงานของ ศาสตราจาย์ ดร.ทัศนีย์ อัตตนันท์และคณะ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาพัฒนาต่อยอดเป็นโปรแกรมการคำนวณการให้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินในรูปแบบแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน เพื่อให้เกษตรกรสามารถคำนวณสูตรปุ๋ยสั่งตัดได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยหลังจากเกษตรกรสุ่มตัวอย่างดินและวัดหาค่าธาตุอาหารหลักในดิน ได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมเรียบร้อยแล้ว นำค่าที่วิเคราะห์ได้ป้อนเข้าไปในโปรแกรมและกดปุ๋มคำนวณ โปรแกรมก็จะคำนวณและแสดงผลออกมาเป็นปริมาณแม่ปุ๋ยออกมาแต่ละชนิดที่เกษตรกรควรใช้ในการผสมปุ๋ยให้เหมาะกับพื้นที่ทำการเกษตรของตนเอง ช่วยประหยัดต้นทุนลดการใช้ปุ๋ยและให้ผลผลิตดีกว่าเดิม
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=E1xZJUV_cDU
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


แอปพลิเคชันคำนวณการให้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง