ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การปลูกลำไยทรงเตี้ยระยะชิดให้ผลผลิตเร็ว
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผศ.นาวิน มะโนชัย
คำสำคัญ การปลูกลำไยทรงเตี้ย;ลำไย;การจัดทำไม้ผลระยะชิด
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย ปัจจุบันการปลูกไม้ผลยังพบปัญหาการขาดแคลนแรงงานในการเก็บเกี่ยวผลผลิต ที่ต้องมีความชำนาญสูงประกอบ กับการทำสวน ไม้ผลยังเป็นการทำสวนแบบดั้งเดิม ปล่อยให้ต้นลำไยมีทรงสูง พุ่มสูงใหญ่ ไม่สะดวกต่อการจัดการ และการตัดช่อผล ทำได้ยาก ผลผลิตที่ได้จึงไม่มีคุณภาพ จากปัญหาคณะผู้วิจัยได้ศึกษาหาแนวทางการจัดการทรงต้น เพื่อรักษาระดับความสูงให้คงเดิมตลอดทุกปี การจัดทำไม้ผลระยะชิดเพื่อให้มีทรงพุ่มเตี้ย และให้ผลตอบแทน ที่สูง สามารถให้ผลผลิตได้ในปีที่ 2 กรณีของลำไยในปีที่ 2 ได้ผลผลิตถึง 500 ก.ก./ไร่ ซึ่งเป็นการคืนทุนให้กับเกษตรกรได้เร็วขึ้น
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=usyfdk2scTI
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การปลูกลำไยทรงเตี้ยระยะชิดให้ผลผลิตเร็ว is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง