ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง พัฒนามันสำปะหลังระบบผู้จัดการมัน : ตอนปลูกมันสำปะหลัง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สหกรณ์การเกษตรนาบ่อคำ
คำสำคัญ ระบบผู้จัดการมัน;การปลูกมันสำปะหลัง
หน่วยงาน สหกรณ์การเกษตรนาบ่อคำ
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย เป็นก­­ารวิจัยพ­ัฒนาปฏิบัติจริงเชิง "ประจักษ์" เรียนรู้ ศึกษา พัฒนา ลงมือทำ ต่อยอด ปฏิบัติซ้ำ ๆ "ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพการปลูกมันสำปะหลัง อย่างมีระบบ และยั่งยืน"
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=2X6TLF_ZAN8
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


พัฒนามันสำปะหลังระบบผู้จัดการมัน : ตอนปลูกมันสำปะหลัง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง