ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง อาหารประจำชาติ ใน 10 ประเทศอาเซียน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ชรินกร อ่ำศรี
เจ้าของผลงานร่วม ธรรมรัตน์ ฮั่นสกุล , มาริสา สมหมาย , สุภาวิณี หัสภาค
คำสำคัญ อาหารประจำชาติ;ประเทศอาเซียน
หน่วยงาน ศูนย์กระจายสื่อการเรียนรู้ สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบุรี
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย อาหารอาเซียน เมนูเด็ดของ 10 อาหารประจําชาติอาเซียน การก่อตั้งอาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีประเทศสมาชิก คือ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไน เวียดนาม พม่า ลาว และกัมพูชา นอกจากเป็นการรวมตัวกันเพื่อช่วยพัฒนาประเ­ทศในภูมิภาคเดียวกันแล้ว ยังก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของอาหารการกิน
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=fmjsnvPufD4
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


อาหารประจำชาติ ใน 10 ประเทศอาเซียน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง