ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดซีเลคทีฟอิมิตเตอร์ ด้วยเทคนิคต้นทุนต่ำ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นายอภิรักษ์ มังกรแก้ว
เจ้าของผลงานร่วม ผศ. ดร.ทิพย์วรรณ ฟังสุวรรณรักษ์
คำสำคัญ ซีเลคทีฟอิมิตเตอร์;เซลล์แสงอาทิตย์;พิมพ์ลาย;ประทับลาย;ต้นทุนต่ำ;Selective Emitter;Screen printing;Stamp;Low-cost
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย การผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดซีเลคทีฟอิมิตเตอร์ (Selective Emitter Solar Cell) ด้วยเทคนิคต้นทุนต่ำ จะช่วยลดความซับซ่อนในการผลิตเซลล์โครงสร้างซีเลคทีฟอิมิตเตอร์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเซลล์แสงอาทิตย์ และสามารถช่วยลดต้นทุนในการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดซีเลคทีฟอิมิตเตอร์
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


การผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดซีเลคทีฟอิมิตเตอร์ ด้วยเทคนิคต้นทุนต่ำ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง