ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การปลูกดาวเรือง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง แอนนา วิลคิ้นส์
คำสำคัญ การปลูกดาวเรือง
หน่วยงาน เกษตรกร อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย การปลูกดาวเรืองถือเป็นช่องทางสร้างรายได้ที่ดีอีกช่องทางหนึ่งของเกษตรกร ในเขต อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา ซึ่งถือได้ว่าเป็นอาชีพหลักเลยก็ว่าได้และดาวเรืองเป็นพืชที่มีการเจริญเติบโตได้ดีทั้งในสภาพดินเหนียว ดินร่วน ดินทราย และดินที่มีลูกรังเจือปนและการปลูกดาวเรืองในพื้นที่ราบลุ่ม ที่มีน้ำท่วมขัง ควรจะขุดยกร่องให้มีความกว้างของร่อง 5-7 เมตร แล้วแต่ความสะดวก ความสูงของร่องไม่ควรที่จะสูงนักเพราะช่วงแล้งดินจะมีปัญหา หากเป็นพื้นที่ที่น้ำไม่ท่วม ไม่จำเป็นจะต้องขุดเป็นร่อง แต่จะใช้วิธียกร่องเตี้ย ๆ แทน การเตรียมดินใช้วิธีไถดะ และไถกลบ หากมีหญ้าขึ้นอยู่ก็ไถทั้งหญ้า ห้ามใช้ยาฆ่าหญ้าฉีดโดยเด็ดขาด การไถก็ควรเสริมด้วยปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักแห้ง หรือปุ๋ยหมักน้ำเพื่อเติมจุลินทรีย์ให้กับดิน ซึ่งการปลูกดาวเรืองนั้นเกษตรกรสามารถนำไปเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้กับครอบครัว
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=vfaZig-hzZA
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การปลูกดาวเรือง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง