ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การเพาะพันธุ์ปลากราย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ณพัชร สงวนงาม
คำสำคัญ การเพาะพันธุ์ปลา;ปลากราย
หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลพบุรี
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย ทุกวันนี้ลูกปลากรายเป็นที่ต้องการมากเพราะเกิดฝนแล้ง น้ำในแหล่งธรรมชาติน้อย พ่อแม่ปลายกรายในธรรมชาติถูกชาวบ้านจับไปขายเป็นปลาเนื้อกันมาก ทำให้มีลูกปลากรายธรรมชาติน้อยลง ในขณะที่การเลี้ยงปลากรายเริ่มขยายตัวมากขึ้น และการอนุบาลอาจจะใช้ถัง กะละมัง หรือบ่อเล็ก ๆ การเตรียมบ่อโดยหว่านปูนขาว 50 กก./บ่อ ตากบ่อทิ้งไว้ 1 สัปดาห์ เติมน้ำเข้าบ่อทิ้งไว้ 3 วันก่อนปล่อยปลาลงเพาะ ผลตอบแทนการเพาะปลากราย 20 คู่ระยะเวลา 6 เดือน ต้นทุนไม่รวมค่าแรงงาน 30,000-40,000 บาท รายได้ 120,000 บาท และกำไร 70,000-90,000 บาท
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=P_SJo27Drbo
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การเพาะพันธุ์ปลากราย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง