การปลูกทุเรียนแบบผสมผสานระบบอินทรีย์

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  การปลูกทุเรียนแบบผสมผสานระบบอินทรีย์
เจ้าของผลงาน :  อำไพ สุขไกรรัตน์
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   การปลูกทุเรียนแบบผสมผสาน, สวนทุเรียนปลอดสารพิษ, การปลูกแบบอินทรีย์
หน่วยงาน :  สวนทุเรียน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
คำอธิบาย :  พื้นที่ทองผาภูมิ จ. กาญจนบุรีล้อมรอบด้วยขุนเขาและทะเลหมอก โดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนและหน้าหนาว ทองผาภูมินอกจากจะมีสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติมากมายแล้ว ยังเป็นอำเภอที่มีสวนผลไม้หลากหลายชนิดและเป็นแหล่งผลิตทุเรียนคุณภาพดีไม่แพ้แหล่งอื่น ๆ ของประเทศไทย โดยจะปลูกทุเรียน มังคุด ลองกอง เงาะ มะกรูด กล้วยแบบผสมผสาน ทุเรียนในสวนแห่งนี้มีหลายสายพันธุ์เช่น หมอนทอง ชะนี ก้านยาว พวงมณี หลงลับแล และรวงทอง ส่วนใหญ่ทุเรียนจะออกผลผลิตในช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมเมื่อผลผลิตหมด ลองกอง มังคุด เงาะ ก็เริ่มออกผลผลิตตามมา เป็นสวนทุเรียนที่ปลอดสารพิษ คุณภาพดี รสชาติดี ราคาดีมาก กลิ่นก็ไม่แรง และหัวใจสำคัญของสวนที่นี่เน้นในเรื่องของการปลูกแบบอินทรีย์
ข้อมูลเพิ่มเติม :  https://www.youtube.com/watch?v=MrRNJL0RP_E
เอกสารเพิ่มเติม :  
สาขาการวิจัย :   เกษตรศาสตร์และชีววิทยา, เศรษฐศาสตร์
 
Creative Commons License
การปลูกทุเรียนแบบผสมผสานระบบอินทรีย์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710