ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาวิธีมัลติเพล็กซ์พีซีอาร์สำหรับการวินิจฉัยแยกเชื้อ สเตรปโตคอคคัส ซูอิส ซีโรทัยป์ 1/2 และ 2
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นางนิสารัตน์ พูลอนันต์
เจ้าของผลงานร่วม ดร.เริงวิทย์ บุญโยม
คำสำคัญ Streptococcus suis, serotype
หน่วยงาน คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย เชื้อสเตรปโตคอคคัส ซูอิส (Streptococcus suis) ซีโรทัยป์ 2 เป็นแบคทีเรียก่อโรคสำคัญ จัดอยู่ในกลุ่มที่ติดจากสัตว์สู่คน ปัจจุบันยังไม่สามารถแยกออกจากซีโรทัยป์ 1/2 ได้ด้วยเทคนิคทางอนูชีววิทยา จึงยังต้องใช้แอนติซีรัมในการตรวจซึ่งมีราคาแพง งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเทคนิคมัลติเพล็กซ์พีซีอาร์ขึ้นเพื่อใช้ในการแยกทั้งสองซีโรทัยป์ออกจากกัน
ข้อมูลเพิ่มเติม -
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง