ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง น้ำยาหยอดหูน้ำมันหอมระเหยสำหรับรักษาโรคช่องหูชั้นนอกอักเสบในสุนัข
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง น.ส.จรีรัตน์ เอี่ยมสะอาด
คำสำคัญ น้ำยาหยอดหู;น้ำมันหอมระเหย;โรคช่องหูชั้นนอกอักเสบ;สุนัข
หน่วยงาน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย เป็นน้ำยาหยอดหูชนิดใสที่มีส่วนประกอบของน้ำมันหอมระเหยที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อก่อโรคช่องหูชั้นนอกอักเสบในสุนัข/ใช้หยดหูเพื่อรักษาโรคช่องหูชั้นนอกอักเสบในสุนัข
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


น้ำยาหยอดหูน้ำมันหอมระเหยสำหรับรักษาโรคช่องหูชั้นนอกอักเสบในสุนัข is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.