ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง กล้องตรวจจับความร้อนความแม่นยำสูง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นพ.นนทกานต์ นันทจิต
คำสำคัญ กล้องตรวจจับความร้อน;ความแม่นยำสูง
หน่วยงาน แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย กล้องคัดกรองผู้ป่วยโดยใช้ความร้อน เป็นการนำเอาเซนเซอร์ที่ใช้สร้างภาพมาประยุกต์กับการตรวจจับความร้อน และแสดงภาพที่ผ่านการประมวลผลแล้วออกมาเป็นบริเวณที่ตรวจพบความร้อนเกินค่าที่กำหนดไว้ โดยต้นทุนการผลิตมีราคาต่ำกว่าแบบสำเร็จประมาณสิบเท่า และสามารถติดตั้งและประยุกต์ใช้ได้มากกว่ากล้องแบบเดิม เนื่องจากเป็นการนำ Single board computer มาใช้
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


กล้องตรวจจับความร้อนความแม่นยำสูง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง