ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง อุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพน้ำอัจฉริยะ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.นรินทร์ บุญตานนท์
คำสำคัญ อุปกรณ์ตรวจวัด;คุณภาพน้ำ
หน่วยงาน คณะสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย อุปกณ์ตรวจวัดคุณภาพน้ำน้ำอัจฉริยะเป็นเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบหลายพารามิเตอร์ราคาประหยัด สามารถแสดงผลและบันทึกค่าได้แบบเรียลไทม์ โดยวัดค่าได้ทั้งพารามิเตอร์ด้านคุณภาพน้ำพื้นฐานและพารามิเตอร์ชนิดที่ไม่สามารถเก็บมาตรวจวัดภายหลังได้
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


อุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพน้ำอัจฉริยะ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง