ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลของการใช้อุปกรณ์ที่ให้แสงสีฟ้าหรือแสงบลูไลท์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รศ.นพ.นริศ กิจณรงค์
คำสำคัญ โรค computer vision syndrome;อุปกรณ์ที่ให้แสงสีฟ้าหรือแสงบลูไลท์
หน่วยงาน ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย มีการพูดถึงว่าการใช้อุปกรณ์ที่ให้แสงสีฟ้ามากๆอาจทำให้เกิดมะเร็งที่ตา เสี่ยงตาบอดอ ซึ่งแท้จริงแล้ว แสงสีฟ้าหรือ แสงบลูไลท์ไม่ได้ส่งผลให้ เกิดมะเร็งทางสายตา และเกิดต้อแต่อย่างใด แต่การจ้องมองคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน เป็นเวลานานทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่โรค computer vision syndrome คือมีอาการปวดเมื่อยตา ตาแห้ง ตามัว ปวดต้นคอและไหล่ได้ วิธีหลีกเลี่ยงแสงอันตราย คือหรือใช้แว่นกันแดดที่เคลือบสารป้องกันแสงที่เหมาะสม ปรับค่าความสว่างให้เหมาะสมเมื่อต้องใช้คอมพิวเตอร์ ควรพักสายตาทุก 1-2 ชั่วโมง ประมาณ 5 นาที ใช้วิธีการมองไกล หรือ เปลี่ยนอิริยาบถทำกิจกรรมอย่างอื่น ดื่มน้ำให้เพียงพอ กินอาหารที่มีประโยชน์บำรุงสายตา
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=cvJv_H2pLW4
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


ผลของการใช้อุปกรณ์ที่ให้แสงสีฟ้าหรือแสงบลูไลท์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง