ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง 'ลูกหม่อน' (mulberry) ช่วยแก้ซึมเศร้า (depression) ช่วยกล้ามเนื้อแขน-ขา แข็งแรง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย
คำสำคัญ ลูกหม่อน;ซึมเสร้า;กล้ามเนื้อแขน-ขา
หน่วยงาน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า จากนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาสมุนไพรไทยและประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สถานการณ์ "สังคมสูงวัย" การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุจึงเป็นเรื่องสำคัญ สมุนไพรจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่มีศักยภาพสูงในการนำมาใช้เพื่อดูแลสุขภาพ โดยสามารถนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ยา อาหารและเครื่องสำอาง ซึ่งนวัตกรรมที่ได้จากองค์ความรู้จากงานวิจัยและพัฒนาจะช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและตอบสนองนโยบาย "ประเทศไทย 4.0" ได้ ดังนั้นกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสถาบันวิจัยสมุนไพร มีบทบาทสำคัญในการศึกษาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการยกระดับคุณภาพสมุนไพรหม่อนในประเทศไทย เนื่องจากมีสรรพคุณหลากหลายตามภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย โดยเฉพาะส่วนใบ มีรสจืดเย็น เป็นยาขับเหงื่อ แก้ไข้ แก้ตัวร้อน แก้ร้อนในกระหายน้ำ แก้ไอ ระงับประสาท หรือต้มเอาน้ำล้างตา แก้ตาแดง แฉะ ฝ้าฟาง
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=cZOOrxvjjZk
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง