ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง นวัตกรรม A-Knife รักษานิ้วล็อค
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผศ.นพ.สิทธิโชค อนันตเสรี
คำสำคัญ นวัตกรรม A-Knife;นิ้วล็อค
หน่วยงาน รพ.เวิล์ดเมดดิคอลเซนเตอร์
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย A-Knife เป็นนวัตกรรมที่คิดค้นโดย ผศ.นพ.สิทธิโชค อนันตเสรี ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ และเชี่ยวชาญการผ่าตัดมือ รพ.เวิล์ดเมดดิคอลเซนเตอร์ เป็นมีดที่ออกแบบพิเศษเฉพาะเพื่อใช้เจาะรักษานิ้วล็อค การเจาะทำได้ในเวลารวดเร็วประมาณ 5 นาที ไม่ต้องเย็บแผล การพักฟื้นสั้น โดยเฉลี่ยผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้งานมือได้ประมาณ 2-3 วัน A-Knife เป็นนวัตกรรมที่คิดค้นโดย ผศ.นพ.สิทธิโชค อนันตเสรี ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ และเชี่ยวชาญการผ่าตัดมือ รพ.เวิล์ดเมดดิคอลเซนเตอร์ เป็นมีดที่ออกแบบพิเศษเฉพาะเพื่อใช้เจาะรักษานิ้วล็อค การเจาะทำได้ในเวลารวดเร็วประมาณ 5 นาที ไม่ต้องเย็บแผล การพักฟื้นสั้น โดยเฉลี่ยผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้งานมือได้ประมาณ 2-3 วัน
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=11S17uiMoAo
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


นวัตกรรม A-Knife รักษานิ้วล็อค is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง