ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง กังหันลมผลิตไฟฟ้าแบบใบพัดสวนทาง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.นรินทร์ บุญตานนท์
คำสำคัญ กังหันลม;ผลิตไฟฟ้า;ใบพัดสวนทาง
หน่วยงาน คณะสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย กังหันลมผลิตไฟฟ้าแบบใบพัดสวนทางเป็นกังหันลมที่มีประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าสูงขึ้น โดยอาศัยหลักการทำงานของการเคลื่อนที่ทั้งขดลวดและสนามแม่เหล็กในทิศทางตรงกันข้าม ทำให้ลดระยะทางในการเคลื่อนที่ตัดกัน ส่งผลให้ได้ไฟฟ้ามากขึ้นเทียบเท่ากับกังหันลมแบบเดิมรับลมแรงขึ้น
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


กังหันลมผลิตไฟฟ้าแบบใบพัดสวนทาง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง